BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170531T070000 DTEND:20170531T081500 DTSTAMP:20230327T165712 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mohamed Abdullahi Mohamed «Farmajo» ble nylig utpekt som ny president i Somalia. Men utfordringene i landet er enorme, fra terror via svake institusjoner og økonomi til vanskelige avgjørelser knyttet til fordeling av makt og ressurser mellom sentrum og periferi. Tørke og konflikt bidrar til at landet står overfor den mest alvorlige krisen siden sultkatastrofen i landet i 2011, der 260 000 mennesker mistet livet.

Kunnskap om hva som virker i bistanden er spredt og vanskelig tilgjengelig. Mens mye gjøres riktig, gjenstår mye for å sikre at bistanden til Somalia virker etter hensikten. Hvordan kan giversamfunnet bidra til å støtte opp om en positiv utvikling i landet? Hva vet vi om hva som virker og ikke?

På frokostmøtet vil vi drøfte tre spørsmål: Hvorfor gir vi bistand til Somalia, hva vet vi om hvordan den virker, og hvilke lærdommer kan vi trekke for fremtidig bistand? Utgangspunktet for diskusjonen er en ny rapport som oppsummerer evalueringskunnskap om bistand til landet.

PROGRAM
Seminaret vil foregå på engelsk og ledes av Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Kaffe og frokost fra kl.08:30

Velkommen!

Nytter bistanden til Somalia?

SUMMARY:Nytter bistanden til Somalia? END:VEVENT END:VCALENDAR