Nytter bistanden til Somalia?

Evalueringsavdelingen inviterer til frokostmøte.
31 mai. 2017

7:00 - 8:15

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257

Veibeskrivelse (google)

Mohamed Abdullahi Mohamed «Farmajo» ble nylig utpekt som ny president i Somalia. Men utfordringene i landet er enorme, fra terror via svake institusjoner og økonomi til vanskelige avgjørelser knyttet til fordeling av makt og ressurser mellom sentrum og periferi. Tørke og konflikt bidrar til at landet står overfor den mest alvorlige krisen siden sultkatastrofen i landet i 2011, der 260 000 mennesker mistet livet.

Kunnskap om hva som virker i bistanden er spredt og vanskelig tilgjengelig. Mens mye gjøres riktig, gjenstår mye for å sikre at bistanden til Somalia virker etter hensikten. Hvordan kan giversamfunnet bidra til å støtte opp om en positiv utvikling i landet? Hva vet vi om hva som virker og ikke?

På frokostmøtet vil vi drøfte tre spørsmål: Hvorfor gir vi bistand til Somalia, hva vet vi om hvordan den virker, og hvilke lærdommer kan vi trekke for fremtidig bistand? Utgangspunktet for diskusjonen er en ny rapport som oppsummerer evalueringskunnskap om bistand til landet.

PROGRAM
Seminaret vil foregå på engelsk og ledes av Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

  • Why Somalia? Perspectives on donors’ engagement in Somalia, Jan-Petter Holtedahl, Senior Advisor, Evaluation Department
  • Main findings of the Country Evaluation Brief on Somalia, Marcus Manuel, PhD, Senior Research Associate, Overseas Development Institute
  • Lessons for future development assistance to Somalia? Comment by Elisabeth Jacobsen, Director, Section for the Horn of Africa and West Africa, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (tbc) and Cecilia Bylesjö, Director of Programs, the Oslo Center for Peace and Human Rights
  • Discussion

Kaffe og frokost fra kl.08:30

Velkommen!