Norge 50 år i Zambia – hva skjedde?

Et tilbakeblikk på 50 år med utviklingssamarbeid og resultater.
9 mar. 2017

13:00 - 14:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etg.

Bygdøy allé 2, 0257

Veibeskrivelse (google)

Zambia var lenge et hovedsamarbeidsland for norsk bistand, og har gjennom de siste femti årene mottatt mer enn 9,3 milliarder kroner i bilateral bistand. I mange år var Zambia blant de tre største mottakerne fra det norske bistandsbudsjettet. 

Den norske ambassaden i Lusaka ble stengt 30. juni 2016. Dermed ble en epoke i Norges relasjoner med Zambia avsluttet, selv om de diplomatiske forbindelsene består.

Hva har blitt oppnådd gjennom 50 år med norsk bistand til Zambia? Hva er blitt gjort i felleskap gjennom prosjekter, programmer og andre samarbeidsrelasjoner? Hvilke erfaringer er gjort; hvilke resultater er oppnådd; hva står igjen; hvilke spor er satt; og hva vil bli husket?

Tidligere ambassadør til Zambia, Arve Ofstad, søker å gi svar på disse spørsmålene i rapporten «Norge i Zambia gjennom 50 år». 

Program

  • Presentasjon av rapporten «Norge i Zambia gjennom 50 år» ved Arve Ofstad
  • Samtale mellom Norads direktør 
  • Jon Lomøy, 
  • professor Ruth Haug ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Arve Ofstad. 
  • Filmvisning

Ordstyrer: Eva Bratholm 

Skattesamarbeid i Zambia
For noen år tilbake ba Zambia om norsk bistand til skattereformer for å forbedre arbeidet med å skattelegge gruveindustrien i landet. Det har gitt resultater.