Norad Policy Forum: Hvorfor bistanden må endres og hvordan

Bistand gir gode resultater, og disse resultatene blir stadig bedre dokumentert. Samtidig står både norsk og internasjonal bistand nå ved et veiskille.
27 feb. 2017

12:30 - 14:45

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

FNs bærekraftsmål har hevet ambisjonsnivået for hvordan ekstrem fattigdom skal utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Dette krever en innsats utenom det vanlige. Samtidig skjer politiske og teknologiske endringer i et raskere tempo enn det mange utviklingsprosesser har klart å fange opp.

  • Hvordan skal norsk bistand møte nye, komplekse utfordringer? 
  • Klarer vi som bistandsaktører å tilpasse oss en verden i stadig endring?
  • Kan vi utnytte den teknologiske utviklingen bedre for å gjøre bistanden mer effektiv? 
  • Næringslivet, sivilsamfunnet og myndighetene ser ulike muligheter i bærekraftsmålene. Hvordan kan vi i større grad trekke i samme retning? 

Innledere:

  • Duncan Green, strategisk rådgiver i Oxfam og forfatter av boka How Change Happens (kan lastes ned gratis)
  • Lena Ingelstam, partnerskap- og innovasjonsdirektør, Sida 
  • Craig Valters, forsker, den britiske tenketanken ODI
  • Marit Brandtzæg, assisterende direktør, Norad

Etter innledningene legges det opp til diskusjon i mindre grupper rundt disse spørsmålene.

Arrangementet foregår på engelsk. Hovedinnleggene blir streamet på www.norad.no.

Merk: Registrering og lett lunsj fra 13.30. Innleggene begynner kl. 14.00.