BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20171103T080000 DTEND:20171103T113000 DTSTAMP:20240724T004849 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

FNs utviklingsprogram (UNDP) støtter land over hele verden i arbeidet med å utrydde ekstrem fattigdom, styrke demokratier og jobbe strategisk for å oppnå FNs bærekraftsmålene.

Norad har invitert Jamison Ervin fra UNDP til Norge for å ha en åpen dialog om temaet Natur for utvikling

Formålet med dialogen er å 

  1. forstå UNDPs arbeid for å fremme utvikling samt beskytte miljøet.

  2. forstå og få en bedre innsikt i FNs bærekraftsmål.

  3. dele eksempler på innovative og bærekraftige lokale løsninger for mennesker og natur, og hvordan disse kan skaleres opp til å bli regionale og globale løsninger.

  4. operasjonalisere betydningen av "Leaving No One Behind," og nåværende tilnærminger: Hva det betyr å ha økonomisk og sosialt inkluderende utvikling?

Dagsorden for dialogmøtet

9:00 - 9:20: Sette dagsorden: Nye uventede utfordringer og forpliktelser

De nåværende utviklingsutfordringene vi står overfor (f.eks. tap av biologisk mangfold, globale ulikheter, økning i etterspørsel etter mat, vann og energi); oversikt over de bærekraftige utviklingsmålene (SDG) og den udelelige naturens utvikling.

9:20 - 09:40: Natur for utvikling: Naturbaserte løsninger for utviklingsutfordringer

Et av hovedbegrepene i FNs bærekraftsmålene er ideen om udelelighet - at vi ikke kan oppnå et mål på bekostning av et annet. Denne økten vil undersøke naturens rolle - av biologisk mangfold og økosystemer - ved å se på tvers av hvert bærekraftsmål, og da spesielt målene som er relatert til matsikkerhet, levebrød, vannsikkerhet og reduksjon av katastroferisiko.

09:40 – 10:00: Norsk internasjonal skogssatsing og bærekraftsmålene: Leif John Fosse, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet (KLD).

10:00 – 10:25: Spørsmål og kommentarer

10:25 - 10:40: Pause

10:45 - 12:00: Leaving No One Behind: Tilnærminger for inkludering

"Leaving No One Behind" er et sentralt prinsipp for FNs bærekraftsmål. Et panel vil blant annet diskutere hvordan og hvorfor naturbaserte løsninger kan akselerere inkluderende utvikling, med fokus på land- og eiendomsrettigheter, rettferdig tilgang og fordeler med deling av genetiske ressurser, kvinners rolle og urfolks rettighetsproblemer.

Talere inkluderer

12:00 – 12:10: Oppsummering av dagens tema

12:00 - 12:30: Lunsj

Natur for utvikling

SUMMARY:Natur for utvikling END:VEVENT END:VCALENDAR