BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170512T100000 DTEND:20170512T120000 DTSTAMP:20220817T043159 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Norad bistår i disse dager ambassaden og UD med å utarbeide en handlingsplan for Norges innsats på kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. 

CMI-rapporten «A question of Implementation- Strategies for supporting the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan» gir en rekke anbefalinger til sivilsamfunnsorganisasjonene.

På forskningsseminaret A gender perspective on demography and conflicts i april ble det lagt frem flere forskningsrapporter med relevante funn for kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. Se faktaark fra rapportene.  Last også ned policy brief om temaet fra Forskningsrådet.

Formål

Med dette som bakgrunn inviterer Norad til møte med norske sivilsamfunnsorganisasjoner med tiltak i Afghanistan som er relevant for kvinner, fred og sikkerhet.

På møtet ønsker vi å diskutere muligheter for videre oppfølging av anbefalinger i CMI-rapporten og annen relevant forskning, og hvilken rolle sivilt samfunn spiller i å nå målsettinger for norsk innsats på kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. 

Deltakere

Ambassaden i Kabul, Utenriksdepartementet, Norad og relevante forskere.

Møte om kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan

SUMMARY:Møte om kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan END:VEVENT END:VCALENDAR