Møte om kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan

Chr. Michelsens Institutt (CMI) har nylig kommet med en rapport om norsk innsats på kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. Norad inviterer til møte med sivilsamfunnsorganisasjonene.
12 mai. 2017

10:00 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet, 1. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Norad bistår i disse dager ambassaden og UD med å utarbeide en handlingsplan for Norges innsats på kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. 

CMI-rapporten «A question of Implementation- Strategies for supporting the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan» gir en rekke anbefalinger til sivilsamfunnsorganisasjonene.

På forskningsseminaret A gender perspective on demography and conflicts i april ble det lagt frem flere forskningsrapporter med relevante funn for kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. Se faktaark fra rapportene.  Last også ned policy brief om temaet fra Forskningsrådet.

Formål

Med dette som bakgrunn inviterer Norad til møte med norske sivilsamfunnsorganisasjoner med tiltak i Afghanistan som er relevant for kvinner, fred og sikkerhet.

På møtet ønsker vi å diskutere muligheter for videre oppfølging av anbefalinger i CMI-rapporten og annen relevant forskning, og hvilken rolle sivilt samfunn spiller i å nå målsettinger for norsk innsats på kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan. 

Deltakere

Ambassaden i Kabul, Utenriksdepartementet, Norad og relevante forskere.