BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20171117T100000 DTEND:20171117T120000 DTSTAMP:20230926T231016 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Sammen med Norge og andre utviklingspartnere har Mosambik langt på vei lykkes i å nå målet om elektrifisering av landet. Da borgerkrigen tok slutt i 1992 dekket kraftnettet kun 15 distrikter, ved utgangen av 2016 er 147 av 154 distrikter elektrifisert.

Mosambik har bygget opp et nasjonalt kraftselskap som i dag forsyner syv millioner mennesker med strøm. Den nasjonale kraftproduksjonen er økt fra rundt 500 GWh/år i 1992 til omlag 18 000 GWh/år i 2016. Oppbyggingen av kompetanse hos myndighetene og i kraftselskapet har gjort det mulig for landet å realisere store prosjekter innen kraftproduksjon og -overføring, og starte krafthandel med nabolandene.

En ny energilov åpnet i 1997 for privat eierskap av kraftverk i Mosambik. Privateide gass- og solkraftverk har i dag en samlet kapasitet på nærmere 300 MW.

Etter 40 år med samarbeid ønsker Norad å løfte fram de mange resultatene Norge og Mosambik har oppnådd sammen. Det har også vært utfordringer. Vi ønsker bruke de mange erfaringene til å se framover, og diskutere prioriteringer for det videre samarbeidet i Mosambik. Mange av lærdommene er relevante for satsninger også i andre land og sektorer.

Norad lanserer nå rapporten Mosambik og Norge - 40 år med energisamarbeid, og inviterer til debatt. Det vil bli en lett servering med kaffe og bagetter. Lanseringen vil bli markert med et eget arrangement i Maputo i regi av den norske ambassaden i Mosambik.

Program

10.45-11.00: Registrering og lett servering

11.00-11.15: Hva har vi lært av 40 år med samarbeid? Introduksjon ved Norads direktør Jon Lomøy.

11.15-11.40: Mosambik og Norge – 40 år med energisamarbeid. Presentasjon av rapport ved Endre Ottosen, seksjon for ren energi i Norad. 

11.40-12.00: Mocuba solkraftverk. Presentasjon av prosjekt ved Terje Pilskog, Scatec Solar og Mark Davis, Norfund. 

12.00-12.30: Veien videre. Paneldebatt ledet av Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm. Med

12.30-12.50: Plenumsdiskusjon

12.50-13.00: Oppsummering og veien videre med Ståle Slettebakken, seksjon for energi og klima i Utenriksdepartementet. 

Mosambik og Norge – 40 år med energisamarbeid

SUMMARY:Mosambik og Norge – 40 år med energisamarbeid END:VEVENT END:VCALENDAR