BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170831T070000 DTEND:20170831T090000 DTSTAMP:20220817T040828 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Frokost serveres fra 08.30.

Seminaret tar utgangspunkt i en ny evaluering av informasjonsstøtteordningen og Norads kommunikasjonsvirksomhet.

Formålet med seminaret er å drøfte hvordan dette arbeidet kan forbedres. Et av de sentrale funnene i evalueringen er behovet for en bedre forståelse av dialog og samhandling i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.

Evalueringen er gjennomført av evalueringsavdelingen i samarbeid med Opinion AS og kommunikasjonsfaglige eksperter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Rapporten vil bli offentliggjort i uken før seminaret.

Evalueringen blir presentert av professor Kristin Skare Orgeret og evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Det blir korte forberedte innlegg fra noen av de som er berørt:

Deretter inviteres det til plenumsdebatt.

Monolog eller dialog?

SUMMARY:Monolog eller dialog? END:VEVENT END:VCALENDAR