Monolog eller dialog?

Evalueringsavdelingen inviterer til debatt om innrettingen av informasjon- og kommunikasjonsvirksomheten i utviklingspolitikken.
31 aug. 2017

7:00 - 9:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Frokost serveres fra 08.30.

Seminaret tar utgangspunkt i en ny evaluering av informasjonsstøtteordningen og Norads kommunikasjonsvirksomhet.

Formålet med seminaret er å drøfte hvordan dette arbeidet kan forbedres. Et av de sentrale funnene i evalueringen er behovet for en bedre forståelse av dialog og samhandling i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.

Evalueringen er gjennomført av evalueringsavdelingen i samarbeid med Opinion AS og kommunikasjonsfaglige eksperter fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Rapporten vil bli offentliggjort i uken før seminaret.

Evalueringen blir presentert av professor Kristin Skare Orgeret og evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Det blir korte forberedte innlegg fra noen av de som er berørt:

  • Håvard Hovdhaugen, daglig leder SAIH
  • Arnfinn Nygård, seniorrådgiver RORG-samarbeidet
  • Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør, Norad
  • Wenche Fone, avdelingsdirektør, Norads avdeling for sivilt samfunn

Deretter inviteres det til plenumsdebatt.