Mental helse i bistanden

Stigmaet knyttet til mental helse i utviklingsland er skyhøyt. Heldigvis ser flere betydningen av å forstå dette fagfeltet bedre – også i utviklingsland.

Området inkluderer både rettigheter for psykisk syke, universell helsetilgang, traumeforebygging, tidlig intervensjon og ikke minst barns utvikling og foreldreansvar.

Å fremme mental helse og livskvalitet er et av delmålene under FNs bærekraftsmål 3 om god helse. I utviklingsland er stigma skyhøyt og stedegen kompetanse og oppfølging av rettigheter en mangelvare.

Matrika Devkota og Sharmila Parajuly fra Nepal har selv på forskjellige måter kjent utfordringene på kroppen. De er med å sette dagsorden i Nepal gjennom organisasjonen Koshish, som har arbeidet i nesten 10 år med handlingsbasert påvirkningsarbeid. Devkota og Parajuly er HimalPartners gjester i Norge.

I november organiseres en internasjonal konferanse om mental helse i Nepal. Konferansen får norsk finansiering via HimalPartner.

Program: 

  • Innledning ved Lene Lothe, seksjonsleder for seksjon for global helse i Norad
  • Innledning ved Heidi Westborg Steel, HimalPartner
  • Koshish – action based advocacy ved Matrika Devkota og Sharmila Parajuly (30 minutter)
  • Respons fra organisasjoner, deriblant Himalpartner og Forut
  • Samtale: Hvordan løfte global mental helse tilbake på norsk utviklingsagenda?