Markering: Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse av jenter

Den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse er en viktig dag for å markere avstand mot at jenter utsettes for kjønnslemlestelse.

Kjønnslemlestelse er et brudd mot jenter og kvinners menneskerettigheter og avskaffelse av praksisen er sentralt i FNs bærekraftsmål Agenda 2030. 

Derfor inviterer Norad, sammen med Utenriksdepartementet (UD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende direktorater til norsk markering av dagen. 

Under årets markering vil utviklingen og arbeidet i Etiopia og Somalia stå i fokus. 

Blant innlederne er Jacinta Muteshi, seniorpartner og programdirektør FGM i Population Council Kenya, statssekretær Fabian Stand (JD) og Laila Bokhari (UD).

Program

11.45-12.00: Registrering / programstart

12.00-13.00:

  • Velkommen ved Norads direktør Jon Lomøy
  • Innlegg fra Statssekretær Laila Bokhari i Utenriksdepartementet 
  • Innlegg fra statssekretær Fabian Stang i Justisdepartementet

13.00-14.30:

  • Jacinta Muteshi, Senior Assosiate og programdirektør innen kjønnslemlestelse, Population Council Kenya: Building Evidence to accelerate ending of FGM/C
  • Mai M. Ziyada og Ragnhild Elise Johansen, forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): Overview of Health Policies on FGM/C in 29 countries - key findings
  • Ina Bø, områdeleder for øst Afrika, Redd Barna: Erfaringer fra arbeidet mot kjønnslemleste i Somalia
  • Vilde Reichelt, fagkonsulent i Primærmedisinsk verksted, Kirkens Bymisjon


Det blir anledning for spørsmål og diskusjon i salen under markeringen. Markeringen vil bli holdt på engelsk.

Arrangementet er åpent for alle, men retter seg spesielt til de som er engasjert i arbeidet mot kjønnslemlestelse og de som vil lære mer om arbeidet mot kjønnslemlestelse i Norge og gjennom bistandssamarbeidet.

Frehwot Tadesse er 14 år og medlem av UnCut Girls Club
Sammen i kampen mot kjønnslemlestelse
I visse regioner på landsbygda i Etiopia er åtte av ti jenter omskåret. Det tar en landsby å hindre kjønnslemlestelse. Frehiwot er 14 år, og vil ikke omskjæres. Heldigvis har hun støtte i foreldrene sine og jenteklubben UnCut Girls.