Lansering: UNDPs Human Development Report

UNDPs Human Development Report for 2016 lanseres globalt 21. mars. Velkommen til lanseringen i Oslo.

Human Development Report for 2016 har tittel Human Development for Everyone, og er knyttet direkte til visjonen i bærekraftsagendaen om leaving no one behind.

Under lanseringen i Oslo blir rapporten presentert og kommentert av nestleder i UNDP, Tegegnework Gettu, statssekretær i Utenriksdepartementet, Laila Bokhari og generalsekretær i Care Norge, Gry Larsen. Eva Bratholm, kommunikasjonssjef i Norad, leder arrangementet.

Verden har sett betydelige framskritt i global utvikling de siste tiårene, men millioner av mennesker tar ikke del i fremgangen. Rapporten analyserer hvem som ikke har nytt godt av de siste tiårenes positive utvikling, ser på hvilke årsaker som gjør at enkelte samfunnsgrupper faller utenfor og presenterer virkemidler for inkluderende utvikling.

Rapporten har klar referanse til Agenda 2030, og viser til at tilnærmingen til menneskelig utvikling og bærekraftsmålene kan være gjensidig forsterkende. Rapporten belyser også utviklingsbarrierer og viser at det i alle samfunn finnes grupper som er mer utsatte enn andre.

Rapporten tar også for seg hva ulike samfunn bør gjøre for å fremme menneskelig utvikling for alle. Den gir anbefalinger på nasjonalt nivå, og viser samtidig at det internasjonale utviklingslandskapet kan gjøres mer effektivt og inkluderende, slik at Agenda 2030 og bærekraftsmålene kan nås for alle.

Følg oss i sosiale medier: #HDR2016