Kontekstseminar om Myanmar

Aktører og organisasjoner som har utviklingssamarbeid i Myanmar inviteres til heldagsseminar.

Olje for utvikling-sekretariatet i Norad inviterer til heldagsseminar om Myanmar. Formålet er å øke forståelsen for Myanmar blant norske aktører som er engasjert i landet. Bedre forståelse for den myanmarske konteksten vil kunne øke muligheten til å identifisere hvilke implikasjoner denne har for effektiv gjennomføring og risikohåndtering av pågående (og planlagte) bistandsprogram.

Merk at det kan komme endringer på tidspunkt og program. 

Til seminaret kommer Thant Myint-U og Andreas Indregaard. De vil snakke om den spente politiske og økonomiske situasjonen i Myanmar i dag, med både et tilbakevendt blikk på historien og med et framoverskuende øye for hva som vil skje videre.

  • Hvordan vil dagens situasjon innvirke på de pågående fredsforhandlingene og etniske konfliktene som herjer?

  • Hva skjer videre med demokratiseringsprosessen og den skjøre økonomiske utviklingen i landet?

  • Hva blir utfallet av valget i 2020?

  • Hvordan forholder landets myndigheter seg til andre donorer? Har dette forholdet endret seg?

Thant Myint-U er historiker, forfatter, politisk rådgiver og grunnlegger av Yangon Heritage Trust. Andreas Indregaard er tidligere landdirektør for Norsk Folkehjelp i Myanmar, og var leder av sekretariatet til den Kofi Annan-ledede rådgivende kommisjonen om Rakhine.

Det er tredje gangen Olje for utvikling (Ofu)-sekretariatet arrangerer kontekstseminar om Myanmar. Ofu jobber tett med både myndighetene og med sivilt samfunn i Myanmar. God kontekstforståelse er sentralt i arbeidet. Les mer om Ofu-samarbeidet med Myanmar (engelsk).

Seminaret er åpent for alle.