BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170522T110000 DTEND:20170522T123000 DTSTAMP:20220811T092404 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det siste året har det vært mye debatt om hvordan bistandsarbeidet er lagt opp, både i Stortinget, det offentlige rom og blant de som arbeider i bistanden.

I utviklingsmeldingen som nylig ble lagt frem ble det trukket særlig frem at nye tiltak må bygge på kunnskap som kommer frem i evalueringer.

I årsrapporten presenterer vi hovedpunktene fra de elleve evalueringene og studiene som er gjennomført det siste året.

Vi trekker som vanlig frem viktige lærdommer. I år er fokus på forutsetningene for læring og forbedring.

På bakgrunn av evalueringene, er tre sentrale lærdommer identifisert: 

Vi vil gjerne invitere deg til debatt om disse lærdommene, og hvordan de best kan følges opp i utviklingspolitikken fremover. 

Seminaret begynner med at statssekretær Tone Skogen innleder om utfordringene knyttet til oppfølging av evalueringene, deretter følger en kort presentasjon av hovedpunkter fra årsrapporten, før det blir paneldiskusjon med påfølgende plenumsdebatt. 

Debatten vil ledes av Norads kommunikasjonsdirektør, Eva Bratholm. I panelet deltar:

Vi håper du har anledning til å delta og ser frem til debatt!

Hva har vi lært fra evalueringene det siste året?

SUMMARY:Hva har vi lært fra evalueringene det siste året? END:VEVENT END:VCALENDAR