Hva har vi lært fra evalueringene det siste året?

Evalueringsavdelingen inviterer til diskusjon om funn og lærdommer av betydning for utviklingspolitikken.
22 mai. 2017

11:00 - 12:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257

Veibeskrivelse (google)

Det siste året har det vært mye debatt om hvordan bistandsarbeidet er lagt opp, både i Stortinget, det offentlige rom og blant de som arbeider i bistanden.

I utviklingsmeldingen som nylig ble lagt frem ble det trukket særlig frem at nye tiltak må bygge på kunnskap som kommer frem i evalueringer.

I årsrapporten presenterer vi hovedpunktene fra de elleve evalueringene og studiene som er gjennomført det siste året.

Vi trekker som vanlig frem viktige lærdommer. I år er fokus på forutsetningene for læring og forbedring.

På bakgrunn av evalueringene, er tre sentrale lærdommer identifisert: 

  • Målrettet bruk av kompetanse og penger
  • Systematisk bruk av eksisterende kunnskap
  • Gode systemer for prosjektevalueringer

Vi vil gjerne invitere deg til debatt om disse lærdommene, og hvordan de best kan følges opp i utviklingspolitikken fremover. 

Seminaret begynner med at statssekretær Tone Skogen innleder om utfordringene knyttet til oppfølging av evalueringene, deretter følger en kort presentasjon av hovedpunkter fra årsrapporten, før det blir paneldiskusjon med påfølgende plenumsdebatt. 

Debatten vil ledes av Norads kommunikasjonsdirektør, Eva Bratholm. I panelet deltar:

  • Tone Skogen, statssekretær i Utenriksdepartementet
  • Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF
  • Nikolai Hegertun, prosjektleder Civita
  • Henriette Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp
  • Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør

Vi håper du har anledning til å delta og ser frem til debatt!