Global Education Monitoring Report - norsk lansering

Rapporten drøfter hvordan vi skal oppnå FNs bærekraftsmål om utdanning til alle.
11 jan. 2018

8:00 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Lærernes Hus
Utdanningsforbundets konferansesenter

Osterhaus gate 4B, 0183 Oslo

Millioner av barn verden over går ikke på skole. Enda flere barn har fått skolegang uten å lære grunnleggende ferdigheter. Fortsetter vi som i dag, vil ikke verdenssamfunnet nå bærekraftsmål 4 om utdanning og læring for alle innen 2030.

Med utgangspunkt i denne problemstillingen, og krydret med en solid dose realisme, presenterer Global Education Monitoring Report 2017/18 forslag til løsning: langtidsinvesteringer i ansvarliggjøring i nasjonale utdanningssystemer.

Temaet for årets rapport er Accountability in Education: Meeting our commitments. Men hva ligger i begrepet "accountability"? Hva betyr det for myndigheter, skoler, lærere, sivilsamfunn, studenter og givere? Dette er spørsmål vi vil se nærmere på under lanseringen av årets Global Education Monitoring Report.

Direktør for rapporten, Manos Antoninis, presenterer 2017-2018-rapporten. Etter presentasjonen inviterer vi ulike aktører til å kommentere og diskutere hovedanbefalingene i rapporten, blant andre kommer David Archer fra ActionAid.

Heldagsseminaret arrangeres av Norad, den norske UNESCO-kommisjonen og Utdanningsforbundet.