Frokostmøte om frivillige organisasjoners utdanningsbistand i krise og konflikt

Ny evaluering viser både gode resultater og muligheter for forbedringer.
24 nov. 2017

8:00 - 9:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

En ny evaluering konkluderer med at frivillige organisasjoner som Flyktninghjelpen og Redd Barna oppnår gode resultater i arbeidet med å sikre utdanning til barn rammet av krise og konflikt.

Organisasjonene har også vært viktige pådrivere globalt for at utdanning regnes som en del av humanitær respons. Norge har gitt 2, 8 milliarder kroner over det norske bistandsbudsjettet til dette området de siste åtte årene.

Tross mange gode resultater viser evalueringen samtidig at det er behov for en klargjøring av organisasjonenes bidrag og roller, og tydeligere føringer for innsatsen i det enkelte land.

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til debatt og dialog med utgangspunkt i evalueringsrapporten: Hvordan få til best mulige resultater av frivillige organisasjoners arbeid med utdanning i krise og konflikt?

Blant spørsmålene som vil bli belyst er om kortsiktig finansiering og uklare prioriteringer forhindrer langsiktige resultater? Et annet spørsmål er hvordan organisasjonenes kunnskap og erfaringer i større grad kan brukes for å sikre felles læring?

Julia Betts, leder for evalueringsteamet bak rapporten presenterer hovedpunkter fra evalueringen som har fått navnet Realising Potential. Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis though Civil Society Organisations.

Det blir forberedte kommentarer ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide, generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe i Norad.

Møteleder er Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.

Frokostservering fra kl. 08.30.