Erfaringer med bistand til Palestina

Evalueringsavdelingen inviterer til frokostmøte og debatt fredag 23. juni.
23 jun. 2017

7:00 - 8:15

Legg til i kalender (ics)

Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Norads Informasjonssenter, 5. etasje

Veibeskrivelse (google)

I juni 2017 er det 50 år siden seksdagerskrigen i 1967, da israelske styrker gikk til angrep på de arabiske nabostatene og drev flere hundre tusen palestinere på flukt. Etter tiår med okkupasjon, konflikt og mislykkede forsøk på å skape fred er situasjonen mer fastlåst enn noen gang.

En ny synteserapport systematiserer og oppsummerer evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Palestina. Rapporten viser blant annet at effekten av bistanden, som samlet beløper seg til rundt 20 millarder kroner årlig, er usikker, ikke minst på grunn av den politiske situasjonen.

Program

Basert på rapporten legges det opp til diskusjon om hva som kan gjøres for å sikre mest mulig effektiv bistand i fremtiden.

Innledere på seminaret

  • Prosjektleder Jan-Petter Holtedahl i evalueringsavdelingen i Norad
  • Seniorforsker Are Knudsen fra Chr. Michelsens Institutt, som har vært ansvarlig for å utarbeide rapporten
  • Seniorforsker Jacob Høigilt fra PRIO
  • Seniorrådgiver Tor Wennesland i seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika i Utenriksdepartmentet kommenterer rapporten.

Møteleder er evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.