Frokostmøte om erfaringer med bistand til Nepal

Fredsavtalen i Nepal i 2006 avsluttet ti år med «folkekrig» i regi av maoistene. Fremgang på sosioøkonomiske indikatorer hindrer ikke at landet fortsatt har omfattende utfordringer innen helse, utdanning, menneskerettigheter og miljø.
8 des. 2017

8:00 - 9:15

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret, 5. etasje

Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Registrering, kaffe og frokost fra kl. 08:30

Fredsavtalen i Nepal i 2006 avsluttet ti år med «folkekrig» i regi av maoistene. Fremgang på sosioøkonomiske indikatorer hindrer ikke at landet fortsatt har omfattende utfordringer innen helse, utdanning, menneskerettigheter og miljø.

En ny synteserapport systematiserer og oppsummerer evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Nepal. Giverstøtte til fredsbygging bidro til økt stabilitet, men kan ikke gis æren for dette alene. Fattigdom på landsbygden ble redusert, men ikke i vesentlig og varig grad. Nødhjelpen etter jordskjelvet i 2015 anses gjennomgående å ha vært effektiv og tilstrekkelig for å dekke grunnleggende behov.

Basert på rapporten legges det opp til diskusjon om hva som kan gjøres for å sikre mest mulig effektiv bistand i fremtiden.

Innleder på seminaret vil være Jörn Dosch, teamleder fra Particip og forfatter av rapporten. 

Følgende vil kommentere:

  • Helge Holtermann, postdoktor, Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
  • Elin Graae Linnestad, ambassadesekretær, ambassaden i Kathmandu
  • Jan-Petter Holtedahl, prosjektleder, Evalueringsavdelingen

Møteleder er evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Innledningene vil bli etterfulgt av en åpen debatt.

Velkommen!