BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20171207T080000 DTEND:20171207T091500 DTSTAMP:20240718T080356 LOCATION:Norad, Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Registrering, kaffe og frokost fra kl. 08:30

Endringsprosessene i landet innebærer betydelig risiko og utfordringer, med stort behov for en langsiktig innsats for demokratisering og fredsbygging.

En ny synteserapport systematiserer og oppsummerer evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Myanmar. Til tross for en bedring i den makroøkonomiske situasjonen siden 2013 er det fortsatt et sterkt behov for økonomiske reformer; mer målrettet innsats overfor sårbare grupper og mer systematisk styrking av oppbygging av nasjonal kapasitet.

Basert på rapporten legges det opp til diskusjon om hva som kan gjøres for å sikre mest mulig effektiv bistand i fremtiden.

Innleder på seminaret vil være prosjektleder Jonas Lövkrona fra konsulentselskapet Particip, som har skrevet rapporten.

Følgende vil kommentere:

Møteleder er evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Innledningene vil bli etterfulgt av en åpen debatt.

Velkommen! 

Frokostmøte om erfaringer med bistand til Myanmar

SUMMARY:Frokostmøte om erfaringer med bistand til Myanmar END:VEVENT END:VCALENDAR