BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170427T110000 DTEND:20170427T130000 DTSTAMP:20240617T190104 LOCATION:Norad, Bygdøy alle 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

I desember 2016 ble fredsavtalen mellom Colombias regjering og geriljabevegelsen FARC godkjent. Da hadde den væpnede konflikten i landet vart i over femti år. Konflikten har kostet hundretusener av colombianere livet, og over seks millioner mennesker på flukt.

Dokumentarfilmen Frontera Invisible handler om lokalsamfunn som har vært fanget i konflikten og som ble fordrevet da store palmeoljeplantasjer ble opprettet for å produsere biobrensel. Filmen har et miljøfokus, samtidig som den gir en stemme til lokalsamfunnene som kjemper for å få tilbakeført eget land.

Tilsvarende utfordringer knyttet til landrettigheter og palmeoljeplantasjer finner vi også i Brasil, Indonesia og Malaysia.

Støttet av Norad

Filmen er produsert av European Federation for Transport and Environment (T&E) med støtte fra Norad. Laura Buffet, leder for avdelingen for rene brensler i T&E kommer til filmvisningen for å snakke om effekter av EUs biobrenselpolitikk på klima og lokalsamfunn, med spesielt fokus på økt avskoging.

Forsker Henrik Wiig ved Høgskolen i Oslo og Akershus og konsulent i ResGrow AS har god kjennskap til denne problematikken fra sitt arbeid i Colombia. Han mener mye av problemet kan løses ved å få på plass gode sertifiseringsordninger og bærekraftig produksjon av palmeolje.

Filmen er tekstet på engelsk, og den påfølgende debatten vil foregå på engelsk. Filmen varer 30 minutter. 

Dokumentarfilm: Palmeolje, biobrensel og tropiske skogland

SUMMARY:Dokumentarfilm: Palmeolje, biobrensel og tropiske skogland END:VEVENT END:VCALENDAR