Å respondere på flyktningkriser i utviklingsland: Hva kan vi lære av evalueringer?

Presentasjon av OECDs arbeid med flyktninger og migrasjon.
4 des. 2017

11:00 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

OECD DAC har nylig utviklet en veileder om tiltak for mennesker som er tvunget på flukt (Guidance on forced displacement). Denne er basert på erfaringer fra evalueringer bestilt av OECD DAC-medlemsland. Lærdommene presenteres i studien Responding to Refugee Crises in Developing Countries: What Can We Learn from Evaluations.

Susanna Morrison-Métois og Annabel Mwangi står bak rapporten og presenterer funnene i denne.

Presentasjonen etterfølges av:

  • Paneldebatt mellom innledere og Endre Stiansen,UNDP Oslo Governance Centre og Pål Nesse, Flyktninghjelpen.
  • Åpen diskusjon hvor deltakerne inviteres til å dele erfaringer fra innsats i forhold til tvungen migrasjon og drøfte hva vi kan lære av denne innsatsen.

Seminaret vil foregå på engelsk.