Utviklingseffekter av næringsutvikling

Støtte til næringsutvikling får stadig større oppmerksomhet i utviklingspolitikken.
24 okt. 2016

7:00 - 9:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret, 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Formålet med mye av støtten er å skape grunnlag for økte private investeringer for å bidra til vekst og utvikling. Det ligger en stor utfordring i å synliggjøre hvordan støtten til næringsutvikling innfrir disse forventningene.

I samarbeid med Evalueringsavdelingen i Den afrikanske utviklingsbanken har Evalueringsavdelingen i Norad gjennomført en studie av erfaringer fra evalueringer av næringslivsstøtte.

Med utgangspunkt i studien vil seminaret drøfte hvilke lærdommer som kan trekkes for næringslivsutvikling framover, og hvordan dette arbeidet best kan tydeliggjøre sine utviklingseffekter. I dette ligger en forståelse av at de som bruker bistandsmidler bør kunne vise at deres innsats skaper utviklingseffekter som er ut over det privatsektor kunne ha skapt i fravær av bistand

Innledninger og kommentarer ved:

  • Rakesh Nangia, evalueringsjef, IDEV, African Development Bank
  • Katja C. Nordgaard, leder, Næringspolitisk seksjon, Utenriksdepartementet
  • Ola Nafstad, strategidirektør, Norfund
  • Balbir Singh, seniorrådgiver, Evalueringsavdelingen, Norad

Møteleder: Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør, Norad

Frokost vil serveres fra kl. 08:30.