Utdanning: Hvordan nå de mest marginaliserte

Hva skal til for at alle barn får utdanning av god kvalitet?
16 - 17 jun. 2016

6:30 - 15:45

Legg til i kalender (ics)

Lærernes hus

Osterhaus gate 4A, 0183 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Sammen med Utenriksdepartementet og Utdanningsforbundet arrangerer Norad seminaret Leaving No One Behind in Education. Hvordan når vi de mest marginaliserte barna, og hvordan sørger vi for at de har tilgang til utdanning av god kvalitet? 

Vi ser på barrierene som hindrer tilgang til, og fullførelse av utdanning. Videre diskuterer vi praktiske tiltak som kan føre til kvalitetsutdanning for alle barn. Vi tar utgangspunkt i tusenårsmålene og utdanning for alle målene for å se på viktige lærdommer, samt hva som skal til for å oppnå den nye bærekraftigmål 4 om utdanning.

På seminaret diskuterer vi også hvordan vi sikrer læring for alle barn, og hvilke ressurser skal til for nå dette. Hensikten med seminaret er å komme med konkrete anbefalinger til International Commission on Financing Global Education Opportunity. Kommisjonen ble nedsatt etter Oslo-konferansen i juli 2015. Deltakere inkluderer medlemmer fra styret til Global Partnership for Education, Unicef, Unesco, Verdensbanken, sivilsamfunn og representanter fra utviklingsland.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Selve seminaret avsluttes 17.45, men etterfølges en en liten mottakelse for alle deltakerne. 

Seminaret Leaving No One Behind in Education avholdes i forbindelse med Oslo Education Week (uke 24). Denne uken avholder også Global Partnership for Education (GPE) styremøte i Oslo.