Søkerseminar - praktisk veiledning for næringslivsaktører

Dette er et praktisk rettet søkerseminar for næringslivsaktører som ønsker å søke på Norads tilskuddsordninger for støtte til næringsutvikling, yrkesopplæring og Visjon 2030.
18 okt. 2016

11:45 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Bak seminaret står Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland, Norad, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Seminaret vil gi mulighet for detaljert veiledning for aktører som allerede er i gang med søkeprosessen eller som planlegger å søke på en eller flere av ordningene.

Mer informasjon om ordningene følger etter agendaen.  

Agenda

13.45 - 14.00: Registrering og forfriskninger

14.00 - 14.30: Kort orientering om hver ordning

14.30 - 14.40: Oppdeling i tre grupper

14.40 - 15.15: Detaljert veiledning av hver ordning i grupper

15.20 - 16.00: Individuelle spørsmål

Mer om de ulike ordningene

Bedriftsstøtte for næringsutvikling
 • Ordningen har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.
 • Første utlysning lansert 8. september
 • Søknadsfrist 1. november 2016
 • Les mer på norad.no: Bedriftsstøtte for næringsutvikling
Yrkesopplæring – Building Skills for Jobs
 • Programmet skal bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

 • To utlysninger. Begge lansert 8. september: 

 • Prosjektmidler til et begrenset antall prosjekter som er klare for umiddelbar oppstart i løpet av første halvår 2017. Prosjektstøtte kan variere fra 2-15 mill. NOK. Totalrammen for denne utlysningen er på inntil 50 mill. NOK. Søknadsfrist 1. november 2016.
  Les mer på norad.no: Building Skills for Jobs - project support
 • Skisser til potensielle prosjekter i samsvar med programmets målsettinger. Prosjektskisse vil spille inn til utformingen av det endelige programmet, med hovedutlysning i 2017. Søknadsfrist 30. november 2016
  Les mer på norad.no: Building Skills for Jobs - project outlines

Visjon 2030 – støtte til nyskapende løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland
 • Den første utlysningen fra Innovasjon Norge har en ramme på 20 millioner kroner for perioden 2016–2017.
 • Visjon 2030 gir store muligheter for norske bedrifter som har utviklingsprosjekter innen helse og utdanning.
 • Utlysningen i regi av Innovasjon Norge vil være åpen for norske bedrifter. Forskningsinstitusjoner og sivilt samfunn oppfordres til å delta som partnere. Første utlysning blir publisert i løpet av oktober. Følg med på innovasjonnorad.no: Visjon 2030