Religion og utvikling

Norad, UNFPA og norske trosbaserte aktører inviterer til konferansen Religion and Development: Dialogue on Gender, Rights, and Sensitive Issues.
20 mai. 2016

7:00 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet i første etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Konferansen gir rom for kritisk å undersøke rollen som religion og religiøse aktører spiller når det gjelder likestilling og kvinners og jenters rettigheter.

Bakgrunnen for konferansen er to parallelle realiteter:

For det første er kjønnsbasert vold en hovedårsak til at verdens kvinner og jenter dør og blir uføre. Graviditet og fødsel er en hovedårsak til at unge kvinner mellom 15 og 19 år dør. Dette påvirker jenter og kvinner på alle livets områder, inkludert deres muligheter til å delta i sosiale, økonomiske og politiske sfærer i samfunnet.

For det andre spiller religiøse aktører en viktig rolle i utviklingsarbeid. Religion er en viktig kilde til verdier som påvirker folks holdninger og handlinger. Religion kan således ha innflytelse på politikk og kan være både en pådriver og et hinder for utvikling.