BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20160908T090000 DTEND:20160908T120000 DTSTAMP:20240712T214855 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

I den forbindelse inviterer Norad, sammen med Senter for internasjonalisering av utdanning
(SIU) og Innovasjon Norge, til et lanseringsseminar for å orientere om utlysningene. Seminaret retter seg mot mulige søkere på ordningene, og vi håper så mange som mulig finner veien til Norads lokaler i Bygdøy allé 2.

Ordningene er spesielt relevante for norske bedrifter og aktører innen nærings- og arbeidsliv, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner som jobber med eller planlegger kommersielle prosjekter og/eller programmer innen fag- og yrkesopplæring (på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere) i utviklingsland .

Om tilskuddsordningene

1. Søknadsbasert tilskuddsordning for næringsutvikling og jobbskaping

Formålet med ordningen er å bidra til levedyktige bedriftsetableringer, økonomisk utvikling og jobbskaping i utviklingsland gjennom risikoavlastning og økonomisk støtte i tidlig fase av nyetableringer og ekspansjoner.

Den nye tilskuddsordningen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordninger i Norad og Business Matchmaking-programmet og være konkurransebasert. Ordningen vil bli forvaltet av Norad i samarbeid med Innovasjon Norge.

2. Søknadsbasert tilskuddsordning for yrkesopplæring

Formålet med ordningen er å bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller som setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Det oppfordres til partnerskap mellom næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner, både norske, internasjonale og lokale aktører.

Ordningen lanseres med en innledende utlysning av prosjektmidler og en utlysning for å få inn prosjektidéer i skisseform. Disse utlysningene vil bli forvaltet av SIU i nært samarbeid med Norad.

Det er Utenriksdepartementet som har besluttet at ordningene skal opprettes. Begge ordningene skal konsentreres om sektorer prioritert i Stortingsmelding 35 (2014-15), «Sammen om jobben», og de 12 prioriterte landene for norsk utviklingssamarbeid. Prosjekter i andre av de 85 landene som mottar norsk bistand vil imidlertid også vurderes.

Progam

11.00 Velkommen
Jon Lomøy, direktør i Norad, Møteleder

11.05 Næringsutvikling, jobbskaping og yrkesopplæring
Tone Skogen, statssekretær i Utenriksdepartementet

11.15 Hvordan kan norsk næringsliv bidra?
Svein Oppegaard, direktør, NHO

11.25 Hvordan sikre at ungdom får kompetanse som arbeidsmarkedet trenger? 
Gro Tjore, assisterende direktør, SIU

11.35 Presentasjon av ny ordning for yrkesopplæring: «Building Skills for Jobs», inkludert spørsmål og svar
SIU

12.15 Presentasjon av ny ordning for næringsutvikling og jobbskaping: «Enterprise Development for Jobs», inkludert spørsmål og svar
Norad og Innovasjon Norge

13.00 – 14.00 Lett servering og mingling
Rådgivere fra Norad, SIU og Innovasjon Norge vil være tilstede

Nye tilskuddsordninger lanseres

SUMMARY:Nye tilskuddsordninger lanseres END:VEVENT END:VCALENDAR