Norad Policy Forum: Statistisk mareritt eller starten på en datarevolusjon?

FNs bærekraftsmål er vår tids mest ambisiøse internasjonale avtale. Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes og klimaendringene bremses. Uten et godt datagrunnlag blir det umulig å målrette innsatsen dit behovet er størst, måle resultatene og stille myndigheter og samarbeidspartnere til ansvar.

I fjor lanserte FNs generalsekretær et initiativ for å styrke globale statistikksystemer og ta i bruk ny teknologi og nye målemetoder. Troverdig data skal framskaffes for de mer enn 200 indikatorene i bærekraftsmålene.

  • Hva slags data er nødvendig for å nå marginaliserte grupper og de om lag 800 millioner mennesker som fortsatt lever i ekstrem fattigdom? 
  • Vil mobiltelefoni og digitale løsninger erstatte dagens statistikksystemer?
  • Kan afrikanske land ta del i datarevolusjonen eller vil de bli hengende etter?
  • Hvilken plass bør statistikk og data ha i norske utviklingssatsninger?

Innledere:

  • Johannes Jütting, leder for OECDs partnerskap for statistikk for utvikling
  • Bitange Ndemo, professor og tidligere departementsråd i Kenya
  • Elizabeth Stuart, leder for satsningen på bærekraftsmålene i den britiske tenketanken ODI
  • Jon Lomøy, Norads direktør
Menn på vei hjem fra jobb i Zambia
Statistisk mareritt eller starten på en datarevolusjon?
Se Norad Policy Forum igjen. Opptaket ligger tilgjengelig her.