BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20161124T123000 DTEND:20161124T150000 DTSTAMP:20211017T120113 LOCATION:Bergen, Håkonsgaten 2, 5015 Bergen X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det første norske bistandsprosjektet var knyttet til fiskeri i Kerala i 1952. Siden den gang har Norge vært en stabil bidragsyter innen fiskerisektoren i mange land i sør. En bærekraftig fiskeri og oppdrettssektor betyr mye for global matsikkerhet, ernæring og næringsutvikling.

Ideen bak «Fisk for utvikling»-programmet er å dele norsk erfaring og ekspertise innen forvaltning, forskning og næringsutvikling på området.

Den tradisjonelle utviklingsbistanden er i rask endring. Effektiv overføring av teknologi og kunnskap blir stadig viktigere.

I en tid hvor utviklingslandene i økende grad etterspør spesialisert kunnskap – hvordan innretter vi norsk fiskeribistand? Hvordan sikrer vi at Norge har den kompetansen som utviklingslandene etterspør? Hvordan gjør vi den tilgjengelig - nå og i framtida?

Kaffe og lett servering fra 13.30. Merk at seminaret er i Bergen.

Program

Innledning ved Kwame Koranteng, prosjektkoordinator, EAF Nansen-programmet, FAO
Forberedt kommentar ved Ola Flåten, prof. emeritus, UiT

Panel:

Liv Holmefjord, direktør Fiskeridirektoratet
Jon Lomøy, direktør Norad
Sissel Rogne, direktør Havforskningsinstituttet

Samtalen ledes av Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad. 

Norad Policy Forum: Fiskerikompetanse i utvikling

SUMMARY:Norad Policy Forum: Fiskerikompetanse i utvikling END:VEVENT END:VCALENDAR