BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20160621T100000 DTEND:20160621T110000 DTSTAMP:20220811T081859 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Den norske rapporten skal legges frem for FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) 11.-20. juli i år. Utenriksdepartementet, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet, inviterer i forkant til lansering av rapporten i Norge. 

Norge er blant de aller første FN-landene som leverer en slik frivillig gjennomgang av tidlige tiltak til oppfølging av bærekraftsmålene, nasjonalt og internasjonalt. 

De 17 bærekraftsmålene setter retning for en global fellesinnsats for bærekraftig utvikling og avskaffelse av ekstrem fattigdom frem mot 2030. Målene ble vedtatt på et FN-toppmøte i New York i september 2015.

Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har deltatt i dialog og gitt innspill. 

Regjeringen vil presentere rapporten ved:

Velkomst ved Norads direktør Jon Lomøy.

Etter presentasjonene vil det bli åpnet for kommentarer fra sivilsamfunn, næringsliv og andre interesserte aktører. Velkommen!

Oppmøte senest 11.30. Kaffe og lett servering fra kl. 11.15.

Lansering av Norges rapport til FN om Agenda 2030 og bærekraftsmålene

SUMMARY:Lansering av Norges rapport til FN om Agenda 2030 og bærekraftsmålene END:VEVENT END:VCALENDAR