BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20160926T080000 DTEND:20160926T130000 DTSTAMP:20210727T135917 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Rapporten er UNESCOs flaggskip og brukes som referansedokument for alle som er opptatt av internasjonal utdanning. Global Education Monitoring Report (GEM) bygger på den foregående Global Monitoring Report (GMR).

Som første av 15 rapporter, tar årets GEM-rapport for seg betydningen av utdanning for å nå FNs 17 bærekraftsmål.

Rapporten ser også på hvordan de forskjellige målene er avhengige av – og påvirker – hverandre. Rapporten viser hvor avgjørende utdanning er for å utrydde sult og fattigdom, og sikre bedre helse, likestilling, bærekraftig forbruk, samt mer inkluderende samfunn.

Rapportens hovedbudskap er at god utdanning og livslang læring vil føre til en mer bærekraftig framtid for alle. Årets rapport omfatter også strategier, utfordringer og anbefalinger for å følge framdriften av bærekraftsmål 4 og de ti delmålene under dette målet. Årets rapport heter Education for people and planet: Creating sustainable futures for all.

Lansering i Norge 

Bak lanseringen av rapporten i Norge står Norad, Den norske UNESCO-kommisjonen, UNICEF Norge, Utenriksdepartementet og Utdanningsforbundet.

Presentasjoner ved

Seminaret avholdes på engelsk. 

Lansering av Global Education Monitoring Report

SUMMARY:Lansering av Global Education Monitoring Report END:VEVENT END:VCALENDAR