Kvinner - bare til pynt i politikken?

Fremmer kvotering likestilling i afrikansk politikk? Vi presenterer ny forskning om kvinners deltakelse i politikken i noen afrikanske land.

De siste årene har man sett en svak økning i antall kvinner i nasjonalforsamlinger. Tallet er nå 23 prosent sammenlignet med 12 prosent i 1995. Et av de viktigste utviklingstrekkene i Afrika siden tidlig 1990-tall er kvinners inntog i politikken.

I de afrikanske landene som nå leder an, har man blant annet brukt kjønnskvotering for å oppnå raske resultater. Kvotering sikrer andelen av kvinner i nasjonalforsamlingene, men sikrer ikke nødvendigvis reell innflytelse.

Målet med seminaret er å presentere ny forskning om kvinners deltakelse i politikken i noen afrikanske land, og bidra til den faglige debatten om kvinners politiske rettigheter og deltakelse. Bak seminaret står Norad, CMI og FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål. 

Seminaret vil belyse:

  • Hva skal til for at kvinner blir valgt?
  • Hva må til for at kvinnelige politikere skal få reell makt?
  • Har Norge en rolle å spille?

Program

13.00: Velkommen ved Norad

13.05: Pynt og prakt, men mest makt

Vibeke Wang, forsker ved Chr. Michelsens Institutt og Ragnhild Muriaas forsker ved Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt

13.30: Prosjekt om kvinners deltakelse i politikken i Uganda, Kenya og Rwanda

Rådgiver Gunhild Ørstavik, ved FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål

13.55: Forberedt kommentar

Seniorrådgiver Petter Skjæveland, Norad

14.15: Plenumsdebatt

Ordstyrer er underdirektør Kristine H. Storholt i Norad