Konsekvensvurderinger i Olje for utvikling (Ofu)

Ofu-sekretariatet i Norad inviterer til årets første Faglige Forum, med fokus på miljø og konsekvensvurderinger i Ofu-programmet.
8 feb. 2016

8:30 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Registrering i 6. etg.

Ruseløkkveien 26, Oslo

Veibeskrivelse (google)

Formålet med seminaret er å gi en grunnleggende innsikt i:

  1. Hva konsekvensvurderinger er og innebærer, herunder avklare ulike begrep (EIA, SIA, SEA), og forklare rolle- og ansvarsfordeling i Norge.
  2. Hvordan Norge har bidratt til konsekvensvurderinger under Ofu-programmene, til støtte for målet om ansvarlig sosial og miljømessig forvaltning av petroleumsressursene i partnerland. 
  3. Utfordringer og avveininger i deling av den norske erfaringen i møtet med ulike landkontekster, herunder ambisjonsnivå, lokal etterspørsel, ivaretagelse av temaområder uten en åpenbar norsk motpart i Ofu-programmet, og rolle- og ansvarsfordeling i partnerlandet.
  4. Dypdykk i prosess og innhold i en konsekvensutredning for et partnerland, der avveininger, dilemmaer og mulige forbedringspunkter løftes frem og drøftes. 


Seminaret vil finne sted fra kl. 09.30 -12.00 i Norads lokaler.

Vi håper å se mange av dere til en formiddag med nyttig og lærerik faglig påfyll!