Markering: Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse av jenter

Invitasjon til felles markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av jenter.
5 feb. 2016

7:30 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet (4. etg)

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Bak invitasjonen står Norad sammen med Utenrikdepartementet, Justisdepartementet, Helse- og omsorgdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Helsedirektoratet.  

Politisk ledelse fra alle tre departementer vil være representert, sammen med Norads direktør Jon Lomøy og representanter for miljøer som på ulike måter jobber med å bli kvitt praksisen både i Norge og internasjonalt.

08.30-09.00 Frokostservering 

09.00-10.30:

  • Velkommen ved Norads direktør Jon Lomøy
  • Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Justisdepartementet, holder innlegg om kjønnslemlestelse i Norge og forebygging og tiltak
  • Innlegg fra statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • Statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet holder innlegg om Norges internasjonale innsats og de nye bærekraftsmålene
  • Julia Lalla-Maharajh, Founder & CEO, Orchid Project
  • Germaine Haddad, National program Officer, UNFPA i Egypt om kjønnslemlestelse i Egypt og Midtøsten; trender, utfordringer, tilnærminger og UNFPAs programmer for å komme skikken til livs.

10.30-10.45: Pause

10.45-12.00:

  • Lill Marie Tollerud, minoritetsrådgiver Askim kommune, om Kvinnerommet - en metode i arbeidet med kjønnslemlestelse blant nyankomne unge voksne og voksne kvinner
  • Chiku Ali, spesialkonsulent ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region vest, holder innlegg om arbeid med endringsagenter for positive endringer i Vest-Norge.

Moderator er Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex & Politikk

Det blir anledning for spørsmål og diskusjon i salen under den siste sesjonen av markeringen. Markeringen vil bli holdt på engelsk. 

Frehwot Tadesse er 14 år og medlem av UnCut Girls Club
Sammen i kampen mot kjønnslemlestelse
I visse regioner på landsbygda i Etiopia er åtte av ti jenter omskåret. Det tar en landsby å hindre kjønnslemlestelse. Frehiwot er 14 år, og vil ikke omskjæres. Heldigvis har hun støtte i foreldrene sine og jenteklubben UnCut Girls.