Informasjonsmøte om prosjektet Crop Wild Relatives (CWR)

Velkommen til informasjonsmøte prosjektet Crop Wild Relatives (CWR) med direktør Åslaug Haga og prosjektlederen Hannes Dempewolf.
3 feb. 2016

8:30 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
6. etg.

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Tiltaket bidrar til tilpassing av tropisk landbruk til klimaendringene gjennom å dyrke fram «klimatilpassete» varianter av dagens viktigste matplanter.

Målet er å identifisere klimatiske relevante egenskaper fra ville slektninger og overføre disse egenskapene til dagens matplanter.

Dette innebærer å identifisere egenskaper som tørkeresistens og varmetoleranse, identifisere hvor disse frøene med potensielle disse egenskaper befinner seg, samle inn frøene, rendyrke disse og gjennomfører det teknisk svært krevende arbeidet med krysning og overføring av villplantegener til kulturformer. 

Prosjektet gir et nytt tilfang av genressurser til bruk i anvendt foredling av verdens viktigste matplantearter. Dette vil bli brukt av de internasjonale forskningsinstituttene under CGIAR og også være fritt tilgjengelig for andre planteforedlere over hele verden og gi et viktig løft til arbeidet med å tilpasse kulturplantene til klimaendringer og klimarelaterte stressfaktorer.

Prosjektet har mobilisert ledende ekspertmiljøer globalt og nasjonale partnere lokalt. I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har vi to møter i året hvor vi går gjennom prosjektets framdrift.


Prosjektet er delt opp i tre faser:

  1. forsknings og planleggingsfase;
  2. samlings fase; 
  3. avling/evaluerings fase.

Hele prosjektet har opplæringselementer i seg fra lokalisering av frø frem til avling. Innsamlingen av frø vil foregå i henhold til Traktaten for Plantegenetiske ressurser og der man er i tvil benytter man seg av CBD regelverket.

På grunn av at prosjektet er stort og omfattende går fasene noe inn i hverandre, men vi har nå avsluttet 1. fasen og har kommet godt i gang med samlingsfasen og started opp med noe avlingsarbeid.

Prosjektet ble signert i 2011 og følger (så langt) både arbeidsplaner og budsjett. I 2014 gjennomførte man en uavhengig gjennomgang av prosjektet. I 2015 hadde Norad en intern gjennomgang av det finansielle regnskapet til prosjektet. Begge gjennomganger ble positivt mottatt.

Tiltaket retter seg mot matsikkerhet, klimatilpassning og genressursforvaltning.