BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20161114T103000 DTEND:20161114T133000 DTSTAMP:20220811T091228 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Internasjonalt kjemper Norge for at jenter og kvinner skal ha rett og tilgang til trygge helsetjenester. Etter valget i USA forventes det en endring i landets engasjement og støtte til seksuell og reproduktiv helse (SRHR). Hvilke konsekvenser får dette for kvinner og jenter internasjonalt? Dette er et av temaene dette seminaret belyser.

Et av områdene Norge, men ikke USA, støtter er tilgang til trygge aborthelsetjenester. Om dette helsetilbudet mangler, gjennomføres aborter likevel - med fare for jenter og kvinners helse og liv. Farlige aborter har enorme konsekvenser ikke bare for jenter og kvinner, men også deres familier og lokalsamfunn. 

Hvordan måles omfanget av farlige aborter? Norad har invitert Guttmacher-instituttet til Norge for å belyse hvordan organisasjonen jobber med å måle forekomst og hva som er trendene globalt og regionalt. Guttmacher samarbeider nært med Verdens helseorganisasjon (WHO), og har fått støtte fra Norad siden 2013.

Kaffe og rundstykker fra 11.30. Seminaret begynner kl. 12.00 presis. Vær ute i god tid, da registreringen tar noe tid.  

Program

Seminaret holdes på engelsk.

Globale data for abort

SUMMARY:Globale data for abort END:VEVENT END:VCALENDAR