Globale data for abort

De fleste farlige aborter finner sted i utviklingsland. Men hvordan måles omfanget av farlige aborter?

Internasjonalt kjemper Norge for at jenter og kvinner skal ha rett og tilgang til trygge helsetjenester. Etter valget i USA forventes det en endring i landets engasjement og støtte til seksuell og reproduktiv helse (SRHR). Hvilke konsekvenser får dette for kvinner og jenter internasjonalt? Dette er et av temaene dette seminaret belyser.

Et av områdene Norge, men ikke USA, støtter er tilgang til trygge aborthelsetjenester. Om dette helsetilbudet mangler, gjennomføres aborter likevel - med fare for jenter og kvinners helse og liv. Farlige aborter har enorme konsekvenser ikke bare for jenter og kvinner, men også deres familier og lokalsamfunn. 

Hvordan måles omfanget av farlige aborter? Norad har invitert Guttmacher-instituttet til Norge for å belyse hvordan organisasjonen jobber med å måle forekomst og hva som er trendene globalt og regionalt. Guttmacher samarbeider nært med Verdens helseorganisasjon (WHO), og har fått støtte fra Norad siden 2013.

Kaffe og rundstykker fra 11.30. Seminaret begynner kl. 12.00 presis. Vær ute i god tid, da registreringen tar noe tid.  

Program

  • Åpning av miniseminaret – Lene Lothe, seksjonsleder i helseseksjonen i Norad

  • Introduksjon av Guttmacher-instituttet: Historisk bakgrunn, mandat og resultater av samarbeidet med Norad – Ann Starrs, leder av Guttmacher Institute

  • Globale abort data: metode, forskningsfunn og implikasjoner: Hva er trenden når det gjelder abort? Hvilken betydning har forskningen for policy og programmer? – Jonathan Wittenberg og Gilda Sedgh ved Guttmacher Institute

  • Spørsmål og svar

  • Den nye handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling: norske ambisjoner for arbeidet mot farlige aborter – Turid Kongsvik, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet

  • Paneldiskusjon: Hvilken rolle har evidens i arbeidet med policy utvikling, programutvikling, kommunikasjon og dialog om abort? Vi løfter også spørsmålet av konsekvenser for SRHR-feltet etter valget i USA. Moderator er Berit Austveg.

Seminaret holdes på engelsk.