Frokostseminar: Om Norges internasjonale pådriverrolle

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til debatt om hvordan Norges internasjonale pådriverrolle kan styrkes.
1 sep. 2016

7:00 - 8:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Norge har lang tradisjon for å påta seg en rolle som internasjonal pådriver i utviklingsspørsmål.Evalueringsavdelingen har kartlagt og vurdert Norges innsats i fire globale engasjement; barne- og mødrehelse, kvinner, fred og sikkerhet, ulovlig kapitalflukt og regjeringens pågående utdanningssatsing.

Hensikten med evalueringen har vært å fremskaffe kunnskap og trekke frem lærdommer til pågående og fremtidige satsinger. 

Under seminaret fokuserer vi særlig på forståelsen av Norges komparative fortrinn og bruken av de faglige ressursene som står til rådighet for utenrikstjenesten.

Innledere til debatt er

  • Jon Lomøy, Norads direktør,
  • Aslak Brun, leder for seksjon for utviklingspolitikk i Utenriksdepartementet,
  • Vegar Brynildsen, leder for seksjon for globale initiativ i Utenriksdepartementet og
  • Balbir Singh, prosjektleder i evalueringsavdelingen i Norad.

Seminaret ledes av evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Frokostservering fra kl.08:30.