Politikk og styresett: Effektivt utviklingssamarbeid i stater i konflikt og sårbare situasjoner

Norad, UNDP Oslo Governance Centre og OECD-DAC Development Cooperation Directorate ønsker velkommen til seminar om hvordan vi kan arbeide mer effektivt i stater i konflikt og sårbare situasjoner.
28 okt. 2015

8:00 - 11:15

Legg til i kalender (ics)

Norad
Auditoriet, 4. etasje

Ruseløkkveien 21, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Du er velkommen til å delta på en eller begge sesjoner:

0900 – 1030 - Sesjon 1:

Styresettutfordringer i stater i konflikt og sårbare situasjoner: Hvordan tar vi hensyn til politiske forhold i bistandssamarbeidet vårt? 

  • Hetty Kovach, Governance Adviser, OECD-DAC Development Cooperation Directorate
  • Fridtjov Thorkildsen, fagdirektør, Seksjon for Afrika sør for Sahara, UD (TBC) 
  • Arne Strand, Deputy Director, Research Director, CMI 

Møteleder: Tori Hoven, avdelingsleder, Avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett, Norad

1030 – 1045: Kaffepause

1045 – 1215 - Sesjon 2:

Effektivt arbeid med menneskerettigheter: Ytringsfrihet og støtte til media i stater i konflikt og sårbare situasjoner.

  • James Deane, Director of Policy and Learning, BBC Media Action
  • Siri Andersen, rådgiver, Seksjon for menneskerettigheter og demokrati, UD

Møteleder: Sarah Lister, Director, UNDP Oslo Governance Centre.

Når vi har kunnskap om kontekst og maktforhold i samarbeidslandet vårt, hvordan benytter vi denne kunnskapen i praksis? Og hvordan påvirker våre egne systemer og regler dette arbeidet?

Ytringsfriheten er under press i flere av våre samarbeidsland, og menneskers tilgang til informasjon og evne til kommunikasjon er i sterk endring. Hvordan kan vi arbeide mer effektivt med å fremme ytringsfrihet og uavhengige media i dette endrete landskapet?

For å belyse temaene på seminaret presenteres OECD-DAC GOVNETs nye publikasjon A Governance Practitioner’s Notebook. Alternative Ideas and Approaches.

Publikasjon gir en uvanlig tilnærming til styresettarbeid i utviklingssamarbeid. Blant annet presenteres den fiktive personen Lucy, som skal utstasjoneres i et samarbeidsland med bistandsansvar for det fiktive Department for Foreign Affairs and International Development (DFAID).

Seminaret vil rette seg inn mot Norges innsats med å konsentrere utviklingssamarbeid i fokusland med planer om å gjennomføre politisk økonomi analyser, menneskerettighets- og demokrativurderinger, i tillegg til å fremme ytringsfriheten og uavhengige media.

Relevant er også UNDPs pågående omlegging til integrerte tilnærminger for å bygge inkluderende samfunn og opprettholdelse av fred gjennom støtte til demokratisk styresett og konfliktforebygging. 

Seminaret vil foregå på engelsk.