BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20150506T100000 DTEND:20150506T130000 DTSTAMP:20220811T083922 LOCATION:Norad, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Olje for utvikling-programmet i Nicaragua ble avsluttet i 2014. På vegne av ambassaden i Guatemala, som har forvaltet programavtalen, har Oxford Policy Management (OPM) gjennomført en sluttgjennomgang.

Ofu-sekretariatet i Norad inviterer til en presentasjon av hovedfunnene i rapporten, inkludert tid til spørsmål og diskusjon.

Seminaret vil bli holdt på engelsk. 

Det vil bli servert kaffe og frukt. 

Om Ofu-programmet i Nicaragua

Norge har bidratt til å bygge opp landets petroleumssektor gjennom kapasitetsutvikling både på individuelt og institusjonelt nivå siden 1989, i fem faser. Første fase omhandlet utarbeidelse av lovverk, fase to etablering av et styringssystem for helse, miljø og sikkerhet, tolkning av seismisk data, og dataforvaltning.

Fase fire og fem omhandlet implementering og kapasitetsbygging for langsiktig bærekraft. Programmet har bygget på et samarbeid mellom Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet på norsk side, og Ministeriet for energi- og gruvedrift i Nicaragua.

I rapporten viser OPM blant annet til meget gode resultater som er oppnådd i Nicaragua. Det vises også til svært lave kostnader; 21 millioner norske kroner ble brukt gjennom perioden på 25 år. Gjennomføringen betegnes som «bemerkelsesverdig effektiv».

Følgende viktige resultater trekkes frem:

Oppsummering av Olje for utvikling-programmet i Nicaragua

SUMMARY:Oppsummering av Olje for utvikling-programmet i Nicaragua END:VEVENT END:VCALENDAR