Oppsummering av Olje for utvikling-programmet i Nicaragua

Olje for utvikling-programmet i Nicaragua ble avsluttet i 2014. Nå presenteres en sluttrapport av programmet. Velkommen til diskusjon i Norad.
6 mai. 2015

10:00 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Registrering i 6. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Olje for utvikling-programmet i Nicaragua ble avsluttet i 2014. På vegne av ambassaden i Guatemala, som har forvaltet programavtalen, har Oxford Policy Management (OPM) gjennomført en sluttgjennomgang.

Ofu-sekretariatet i Norad inviterer til en presentasjon av hovedfunnene i rapporten, inkludert tid til spørsmål og diskusjon.

Seminaret vil bli holdt på engelsk. 

Det vil bli servert kaffe og frukt. 

Om Ofu-programmet i Nicaragua

Norge har bidratt til å bygge opp landets petroleumssektor gjennom kapasitetsutvikling både på individuelt og institusjonelt nivå siden 1989, i fem faser. Første fase omhandlet utarbeidelse av lovverk, fase to etablering av et styringssystem for helse, miljø og sikkerhet, tolkning av seismisk data, og dataforvaltning.

Fase fire og fem omhandlet implementering og kapasitetsbygging for langsiktig bærekraft. Programmet har bygget på et samarbeid mellom Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet på norsk side, og Ministeriet for energi- og gruvedrift i Nicaragua.

I rapporten viser OPM blant annet til meget gode resultater som er oppnådd i Nicaragua. Det vises også til svært lave kostnader; 21 millioner norske kroner ble brukt gjennom perioden på 25 år. Gjennomføringen betegnes som «bemerkelsesverdig effektiv».

Følgende viktige resultater trekkes frem:

  • Utvikling og innføring av et nytt lov- og regelverk for petroleumssektoren
  • Innsamling og behandling av alle tilgjengelig petroleumsdata fra 1960- og 70-tallet og etableringen av moderne system for dataforvaltning
  • Analyse av nye seismiske data
  • Etablering av et oppfølgingssystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for offshore-operasjoner