Miniseminar om REDD+ i Tanzania

Erfaringer fra gjennomførte pilotprosjekter presenteres. 
13 aug. 2015

11:00 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Registrering i 4 etasje, møterom 4-136

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

I 2009 valgte regjeringen i Tanzania (National REDD+ Task Force) i samarbeid med den norske ambassaden ut sivilsamfunnsorganisasjoner til å gjennomføre REDD+pilotprosjekter i landet. Disse prosjektene ble støttet av den norske ambassaden mellom 2009 og 2014.

Prosjektene har hatt som mål å teste og utvikle REDD+beredskap i Tanzania, inkludert verifiserbar reduksjon av karbonutslipp fra arealbruksendringer.

REDD+pilotprosjektene ble alle ferdig gjennomført innen utgangen av 2014 og individuelle sluttevalueringer har blitt gjennomført. I tillegg har de viktigste funn og erfaringer fra gjennomføringen blitt hentet inn i en omfattende rapport.

Konsulentfirmaet NIRAS-Finland presenterer funn og erfaringer fra gjennomføringen av pilotprosjektene, og gir anbefalinger om hvordan dette kan brukes til å støtte Tanzania på veien mot REDD+beredskap i landet.

Tentativ agenda for seminaret

13:00: Velkommen og korte innledninger ved Andreas Tveteraas (KLD) og ambassadør til Tanzania, Hanne-Marie Kaarstad
13:15: Presentasjon NIRAS - Key Findings (25 min), Lessons Learnt (25 min), Video (20 min)
14:30: Spørsmål og diskusjon

Merk: Begrenset antall plasser