BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20150828T110000 DTEND:20150828T133000 DTSTAMP:20210508T003129 LOCATION:Norad, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 

Hvordan kan Norad som arbeidsgiver bli bedre kjent i student- og fagmiljøer?

Møtet vil hente inn anbefalinger fra studenter og jobbsøkere med minoritet/diaspora-bakgrunn og deltakere i NHOs Global Future om hva som bør gjøres for å øke rekrutteringen av denne gruppen.

Agenda

13.00 
NTLs ledere ønsker velkommen og orienterer om Norad som arbeidsplass.

13.10 
Norads personalavdeling orienterer om andelen personer med minoritet/diasporabakgrunn i Norad i dag, og eksisterende retningslinjer og praksis i Norad for rekruttering av underrepresenterte grupper. Det informeres om krav som stilles til søkere og gis intervjutips.

13.30
Dede Koesah (Ghana/Togo) og Joachim Majambere (Burundi) forteller om sin erfaring som deltaker i NHOs Global Future og hvilken nytte et slikt tiltak kan ha for arbeidsgivere og deltakere (5 min hver og spørsmål fra deltakere). (5 min hver og spørsmål/svar).

14.00
Deltakerne danner mindre grupper som diskuterer a) hvilke tiltak arbeidsgivere kan drive for å øke mangfoldet blant de ansatte, og b) hva studenter og jobbsøkere kan gjøre. Hver gruppe presenterer tre til fem anbefalinger for hvert tema til plenum.

14.30
Presentasjon av anbefalingene.

14.45 - 15.30 Enkel servering og mingling, inkludert en Kahoot!-quiz om noen av Norges fokus- og samarbeidsland.

Informasjon om NTLs internasjonale arbeid

Kontakt Gry.Tina.Tinde@norad.no hvis du har spørsmål om arrangementet.

Mingling og mangfold

SUMMARY:Mingling og mangfold END:VEVENT END:VCALENDAR