Markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av jenter - styrket norsk innsats

UD, Norad, BLD,IMDI og HOD inviterer til felles markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse (FGM/C).
6 feb. 2015 - 1 jan. 0001

8:30 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Kulturhuset på Youngstorget,

Youngstorget 3, 0181 Oslo

Politisk ledelse fra UD, BLD og HOD vil delta, sammen med representanter for miljøer som på ulike måter jobber med å bli kvitt praksisen.

Det blir mat, kultur, politikk, fag og felt i en god blanding, alt ledet av Christian Strand fra NRK

Program

 • 08:30 – 08:50 Enkel frokost og "networking"
   
 • 08:50 – 09:00 Kulturelt innslag v/Sibusisiwe Ncube
   
 • 09:00 – 09:35 Velkomst/åpning
  - Innlegg ved: Statssekretær Hans Brattskar, UD: Det global bildet og Norges innsats internasjonalt
  - Statssekretær Kai-Morten Terning, BLD: Innsats mot FGM i Norge
  - Statssekretær Cecilie Brein – Karlsen, HOD: Helseperspektivet
  - Redd Barna: Erfaringer fra arbeidet med kjønnslemlestelse i felt
  - Stiftelsen Amathea: Erfaringer fra arbeidet med kjønnslemlestelse i Norge
  - Spørsmål fra sal og/eller møteleder
 • 09:35 – 10:50: Paneldebatt: Hvordan fremme læring mellom erfaringer hjemme og ute? Deltakere:
  - IMDI v/Skjoldvor Fjellvær- om erfaringer fra å jobbe både hjemme og ute
  - NKVTS v/ Elise Johansen – om helsevesenets rolle og utfordringer, både internasjonalt og i Norge
  - Erfaringer fra internasjonalt arbeid v/Kirkens Nødhjelp
  - Bidrag fra organisasjoner som jobber i Norge og Afrika:
  - Nene Bojang/IAC
  - Benter Adhiambo Ombwayo/Pan African Women Ass
  - Diskusjon med salen og kommentarrunde i panelet 

 • 10:50 – 11:00 Avslutning og oppsummering ved Direktør Villa Kulild, Norad
Se film: Sammen i kampen mot kjønnslemlestelse