BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20151006T120000 DTEND:20151006T140000 DTSTAMP:20240530T001333 LOCATION:Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Norge har satt seg som mål å være ledende på bistand til utdanning.

En stor andel av bistand til grunnutdanning går gjennom multilaterale kanaler. Derfor har evalueringsavdelingen i Norad bestilt en evaluering av innsatsen gjennom UNICEF og GPE i perioden 2009 – 2013.

Evalueringen har sett på resultater av UNICEF og GPEs arbeid på landnivå. I evalueringen gjennomgås utdanningsbistanden til ti land.

Rapporten fokuserer spesielt på resultater på tre områder som har vært viktige for Norge. Disse er økt læringsutbytte, likestilling og inkludering av marginaliserte grupper. Evalueringen ser også på hvordan UNICEF og GPE forvalter de norske midlene.

Å dokumentere hvilke resultater som er oppnådd er viktig for å sikre kunnskapsbasert bistand. Det sikrer at man vet mer om hva som virker og hva som ikke virker, slik at man hele tiden kan forbedre innsatsen. Samtidig vet vi at dette er en stor utfordring. Hvordan bør resultater dokumenteres? God prosjektstyring, inkludert måling av resultater, øker sjansen for god bistand. På den andre siden kan måling av et sett av indikatorer ha uheldige effekter.

Hvordan kan dette best håndteres i utdanningssektoren, når midlene forvaltes av en multilateral aktør? Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert på presentasjonen av evalueringen.

På seminaret vil Dean Nielsen fra konsulentselskapet Development Portfolio Management Group presentere evalueringen. Deretter er UNICEF, GPE og Utenriksdepartementet invitert til å kommentere på denne. Også utdanningssekspert Sølvi Lillejord som leder Forskningsrådets kunnskapssenter for utdanning, er invitert til å kommentere evalueringen. Avslutningsvis åpnes det for plenumsdebatt med salen. 

Evaluering av utdanningsbistand presenteres

SUMMARY:Evaluering av utdanningsbistand presenteres END:VEVENT END:VCALENDAR