Hva vet vi egentlig om resultatbasert finansiering?

Nye studier ser på erfaringene i norsk bistand, og beslutningsgrunnlaget for denne formen for finansiering. Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til debatt.
27 mai. 2015

8:00 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Registrering i 6. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Norge ønsker å fremme bruken av resultatbasert finansiering innenfor en rekke felt, og har til nå benyttet denne typen finansiering i helseprogrammer, skog- og klimasatsningen og energiinitiativer.

Nå vil resultatbasert finansiering også benyttes innenfor utdanning. Men hva vet vi egentlig om effekten av denne typen finansiering? Hvilke vurderinger bør ligge bak en beslutning om å bruke det i bistandsprogrammer?

Evalueringsavdelingen i Norad presenterer to nye studier om resultatbasert finansiering i norsk bistand. Studiene viser blant annet at beslutningsgrunnlaget i hovedsak er politisk, og at vi foreløpig har begrenset informasjon om effekter, selv om noen studier antyder at satsningene virker etter hensikten. 

Studiene er gjennomført av Ottar Mæstad og Johan Helland fra Chr. Michelsens Institutt (CMI).

Program

Velkommen ved Per Øyvind Bastøe, avdelingsdirektør i evalueringsavdelingen i Norad kl. 10.00. 

Presentasjon av to rapporter om resultatbasert finansiering ved Ottar Mæstad og Johan Helland, Chr. Michelsens Institutt (CMI). 

Kommentarer til studiene ved strategidirektør Leiv Lunde i Utenriksdepartementet.

Hvordan kan vi bedre beslutningsgrunnlaget for resultatbasert finansiering? ved Ida Lindkvist, seniorrådgiver i evalueringsavdelingen.

Panel - og plenumsdebattsdebatt fra kl. 11. I panelet stiller følgende personer: 

  • Ottar Mæstad, direktør, CMI
  • Leiv Lunde, strategidirektør, UD
  • Tore Godal, spesialrådgiver (helse), UD
  • Olav Seim, fagdirektør (utdanning) UD
  • Andreas Tveterås fagdirektør (klima og skog-initiativet), KLD

Det serverers kaffe og te fra 09.45. Velkommen til lanseringsseminar!