Diskusjonsmøte om informasjonsstøtten

Norad jobber med informasjonsstøttens videre innretning, og inviterer alle organisasjoner til et diskusjonsmøte om ordningens formål og målsettinger.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember uttalte utenriks og forsvarskomiteen at et behov for en gjennomgang og revisjon av regelverket for informasjonsstøtten, i konsultasjon med organisasjonene.

Arbeidet er i gang, og Norad inviterer organisasjonene til et møte torsdag 26. mars klokken 09.00-11.00. Møtet er åpent for alle organisasjoner, og vil legge opp til konkrete diskusjoner og innspill på formål, mål og kriterier for videre tilskudd til informasjonsarbeid.

Organisasjoner som tidligere ikke har mottatt informasjonsstøtte, er også velkomne til møtet.

Skriftlige innspill og forslag til ordningens videre innretning, formål, målsettinger og regelverk, skal sendes til post-sivsa@norad.no innen. 24 mars.