Årsrapport for matsikkerhet presenteres

Rapporten for 2014 gir et innblikk i aktiviteter som pågår knyttet til de tre temaene småskalabønder og -fiskere, næringsutvikling og kvinner og likestilling.
22 jun. 2015

8:00 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Registrering i 6. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251

Veibeskrivelse (google)

Gjennom norskfinansierte programmer har flere hundre tusen småbønder i Afrika sør for Sahara fått økt kunnskap om hvordan produktiviteten kan økes i et endret klimaperspektiv.

Norge har også bidratt til å koble offentlige og private aktører slik at bønder får bedre tilgang til innsatsmidler og bedre avsetning for sine produkter. Programmer målrettet mot kvinner i landbruket har ført til økte muligheter for effektivisering av kvinners arbeid og økte muligheter for inntekter.

Regjeringen lanserte i 2012 strategien «Food Security in a Climate Perspective» for perioden 2013-2015. Strategien regnes for å være Norges viktigste svar på utviklingslandenes behov for å fremme klimatilpasning og økt matproduksjon. Årsrapporten gir en oppsummering av gjennomføringen av strategien.

Program

10.00 Åpning ved Norad

10.10 Presentasjon av hovedpunkter i rapporten

10.30 Kommentarer ved statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet    
Spørsmål fra salen

11.00 Paneldebatt

  • Kjell Roland, Norfund
  • Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse
  • Ruth Haug, NMBU
  • Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet

Moderator: Kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm i Norad

11.50 Oppsummering og avslutning