Veiledningsmøte for organisasjoner som søker prosjektstøtte 2015

Norad inviterer til veiledningsmøte for organisasjoner som vil søke støtte for 2015.

- På møtet vil vi opplyse om støtteordningen og hvem som kan søke om støtte, forteller underdirektør Gunvor Skancke i Norads avdeling for sivilt samfunn.

Det er viktig at alle deltakere har satt seg grundig inn i regelverk og retningslinjene til prosjektstøtteordningen før møtet. Les mer om tilskudd til bistandsprosjekter - prosjektavtaler.

- Vi har ikke mulighet til å diskutere inngående om hvert enkelt prosjekt på møtet og ber derfor alle organisasjonene om å lese grundig all informasjon som finnes på våre nettsider før møtet, sier Skancke.